Anti doping politik

Indhold

Indholdet af denne antidoping politik er tilvejebragt af hensyn til medlemmernes sikkerhed, samt af hensyn til foreningens omdømme og evne til at organisere træning/motion for alle interesserede. Det er foreningens generelle holdning, at træning/motion og indtagelse af doping ikke hører sammen.
Alle medlemmer er forpligtet til at efterleve antidoping politikken.

Hvem gælder antidoping politikken for
Foreningens antidoping politik gælder for alle medlemmer/instruktører, samt for alle, der opholder sig i træningscentret eller er på besøg i træningscentret.

Hvor gælder antidoping politikken
Politikken gælder i alle foreningens lokaler i fitnesscenteret. Den gælder også, når et medlem deltager i eksterne aktiviteter, f.eks. træning uden for centrets lokaler, eksterne møder, eksterne kurser m.v. Der er ingen undtagelser fra politikken.

Medlemmernes ret og pligt
Foreningen er medlem af Antidoping Danmark og DGI. Alle medlemmer er pligtige til at medvirke ved en dopingtest udført i forbindelse med Antidoping Danmarks fremmøde i foreningens lokaler og til foreningens aktiviteter.

Fortrolighed
Alle medlemmers oplysninger behandles fortroligt. Dog vil der efter en positiv dopingprøve (eller hvis man har nægtet af lade sig teste) ske offentliggørelse af resultat og konsekvens.

Fælles ansvar
Vi har alle et fælles ansvar for at Foreningen Bårse Samlingshus & Fitness er fri for doping. Der er video-overvågning i træningslokalet.

Konsekvenser ved et brud på antidoping politikken
Hvis et medlem overtræder bestemmelserne i antidoping politikken eller ikke overholder de indgåede aftaler, vil medlemmet blive udelukket fra træning/deltagelse i foreningens fitness aktiviteter. Udelukkelsen er på minimum 2 år fra alle DGI centre og aktiviteter. I gentagelsestilfælde er udelukkelsen på livstid for foreningens vedkommende.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.