Betingelser for medlemskab

 • §1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer mv. bedes du venligst oplyse til Foreningen Bårse Samlingshus & Fitness. Foreningen Bårse Samlingshus & Fitness kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vores stamoplysninger om dig. Du skal være fyldt min. 15 år for at være medlem af Foreningen Bårse Samlingshus & Fitness. 13-15 årige kan blive medlem, men må kun træne i fitnesscenteret sammen med værge eller forælder. (får ikke egen nøglebrik før fyldt 15 år)

 • §2. Nøglebrik

Nøglebrikken medbringes og benyttes til at få adgang til centeret. Nøglebrikken er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver din nøglebrik væk eller beskadiget meddeles dette til Bårse Samlingshus & Fitness, som udsteder en ny nøglebrik mod et gebyr p.t. kr. 50,00

 • §3. Betaling

Ved oprettelse af medlemskab betaler du forud for hele kontingentperioden. Ved oprettelse af et medlemskab betaler du gebyr for indmeldelse og nøglebrik samt kontingent for perioden fra oprettelsen til næste halvårlige betaling. Du er pligtig at tilmelde betalingen til Betalingsservice. Betalingen sker herefter automatisk via Betalingsservice halvårligt omkring 1.februar og 1. august. Du er selv ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af medlemskabet. Du giver ved din indmeldelse samtykke til, at Foreningen Bårse Samlingshus & Fitness opbevarer stamoplysninger.

 • §4. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid udsendes en betalingspåmindelse til dig og din nøglebrik spærres. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato annulleres dit medlemskab.

 • §5. Varighed/Medlemskab

Ved oprettelse af et medlemskab i Foreningen Bårse Samlingshus & Fitness er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til §6. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalt kontingent.

 • §6. Opsigelse/Udmeldelse

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab af Foreningen Bårse Samlingshus og Fitness. Det kan gøres enten via online udmeldelse på medlemsportalen eller ved at kontakte foreningens formand. Som beskrevet i §5 refunderes der ikke et evt. forudbetalt kontingent, ved en opsigelse/udmeldelse før udløb af den aktive kontingentperiode.

 • §7. Ændringer i priser og medlemsvilkår

Foreningen Bårse Samlingshus & Fitness forbeholder sig retten til, uden varsel, at ændre i priser og medlemsvilkår.

 • §8. Træning og ophold i centret

Der er kun adgang til Fitnesscenteret for medlemmer af Foreningen Bårse Samlingshus & Fitness, og alle, der skal ind i centeret skal registrere sin nøglebrik i adgangskontrollen ved indgangen til centeret. Børn ifølge med voksne må opholde sig roligt i afslapningsstuen. I centeret anvendes indendørs træningssko og træningstøj ved træning. Træningsudstyret tørres af efter brug og vægte og skiver lægges på plads efter brug. Vægte og vægtstænger må først slippes når de har kontakt med gulvet. Henvisninger fra instruktører og bestyrelsen skal altid følges. Støjende, provokerende eller stødende adfærd over for andre tolereres ikke. Der er videoovervågning i træningslokalerne.

 • §9. Misligholdelse af medlemskab

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet/instruktørerne. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af medlemskabet. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller ansatte/frivillige medarbejdere, kan Foreningen Bårse Samlingshus & Fitness uden varsel bortvise medlemmet, jf. vores vedtægter. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af nøglebrik.

 • §10. Ændringer i hold m.v.

Foreningen Bårse Samlingshus & Fitness forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider,  instruktører og udbud af hold.

 • §11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Foreningen Bårse Samlingshus & Fitness. Foreningen Bårse Samlingshus & Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

 • §12. Værdigenstande

Foreningen Bårse Samlingshus & Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

 • §13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at Foreningen Bårse Samlingshus & Fitness må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Du kan opdatere dine personoplysninger og din kontakt med Foreningen Bårse Samlingshus & Fitness under din profil på medlemsportalen.

 • §14. Anti Doping Danmark

Alle former for doping er forbudt og medfører bortvisning. Anti Doping Danmark foretager uventede kontrolbesøg i foreningen.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.